Bocah-bocah wadon! Apa kowe ngerti yen Nyimas Dewi Anggatri kuwi Nyi Blorong? Iki jawabane….

GIRLISME.com — Nyi Blorong, sing kondhang ilmu siluman ula, nduweni legendha kang dawa. Nganti saiki critane isih dadi misteri, apa Nyi Blorong pancen ana apa ora. Kanggo Smartgirls sing pengin ngerti, iki panjelasan!

1. Asal-usul Nyi Blorong yaiku putri kraton sing diadopsi dening Nyai Roro Kidul.

Nyimas Dewi Anggatri miturut para ahli spiritual yaiku jeneng asline Nyi Blorong. Nyi Blorong iku putu saka salah siji raja sing paling dihormati nalika iku. Nanging, amarga digedhekake kanthi cukup, Nyi Blorong dadi sombong lan jahat lan diusir dening Kerajaan. Weruh rasa sedhih Nyi Blorong, Nyai Roro Kidul banjur ngangkat dheweke nalika isih cilik lan menehi daya siluman ula.

Read More

2. Wiwit diparingi kekuwatan siluman ula, Nyai Blorong saya kuwat lan dadi pimpinan pasukan perang!

Miturut crita, Nyai Roro Kidul weruh kabisan Nyi Blorong mundhak. Nyai Roro Kidul masrahake pasukan perang marang Nyi Blorong. Wiwit kuwi, kasektene Nyi Blorong saya kuwat.

3. Nyi Blorong uga misuwur kanthi pesugihan. Ora ana wektu saiki, ta?

Pranyata saliyane dadi Panglima Perang Nyi Blorong, dheweke uga nduweni kuwajiban nyasarake manungsa, lho Smartgirl, salah sijine yaiku karo pesugihan iki.

Nah Smartgirl, kuwi legend babagan Nyi Blorong. Muga-muga bisa dadi pelajaran kanggo kita kabeh!

Tulisan terkait