Smartgirl dadi alesan nyata kanggo jeneng kutha Surabaya! Ora ana hubungane karo Hiu lan Buaya! Nanging Amarga Perjuangan Pahlawan iki….

GIRLISME.com — Tumrape warga Surabaya ora gumun maneh karo critane Baya Sura lan Baya Baya. Apa tenan konco loro gelut iki? ayo diresiki Smartgirl….

1. Asal-usul kutha Surabaya amarga perang gedhene Hiu Sura lan Baya Baya…

Pertengkaran sengit kaping pindho amarga Sura nglanggar perjanjian sing wis digawe karo Baya. Perang sengit ora bisa dihindari lan ana perang nganti tetes getih pungkasan. Baya menang perang, sing bisa mbela wilayahe. Cariyos menika ngemut sanget wonten ing manah warga Surabaya, pramila nama kitha menika dipungayutaken kaliyan padudon antawisipun Sura kaliyan Baya.

Read More

2. Senadyan ana crita Sura lan Baya, jenenge Surabaya ora saka crita kuwi, jare...

Wonten ingkang ngandharaken bilih nama Surabaya menika sanes amargi cariyos Sura kaliyan Baya ananging tegesipun Sura inggih menika Sugeng lan Baya menika bebaya saengga gadhah niyat slamet saking bebaya. Bebaya sing dimaksud yaiku yen ana serangan saka tentara pemberontak utawa penjajah. Jeneng kasebut muncul amarga crita Raden Wijaya sing menang perang nglawan tentara Tartar saka China sing ngrampok bocah-bocah wadon kanggo diboyong.

3. Crita Surabaya sing terus kleru lan ora bakal mandheg...

Crita babagan Surabaya pancen Smartgirl sing ora ana enteke. Kutha iki diprediksi bakal terus ribut kanthi tekane udan sing bakal njalari banjir lan kekeringan sing bakal dadi garing. Kuwi Surabaya jarene.

Saka ngendi asale jeneng Surabaya, kita isih tresna marang kutha iki, ta? Aja nggawe beda ing views alesan kanggo pamisah, Smartgirl

Tulisan terkait