Kode Etik

Peraturan Dewan Pers

Pedoman Jangkoan Media Siber

Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Anane media siber ing Indonesia uga minangka perangan saka kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, lan kebebasan pers.

Media siber nduweni karakter khusus saengga mbutuhake pedoman supaya manajemen bisa ditindakake kanthi profesional, netepi fungsi, hak lan kewajiban miturut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 babagan Pers lan Kode Etik Jurnalistik. . Pramila, Dewan Pers, bebarengan karo organisasi pers, manajer media siber, lan masyarakat, wis nyusun Pedoman Cakupan Media Siber kaya ing ngisor iki:

 1. 1. Cakupan
  1. a. Media siber inggih menika sedaya wujud media ingkang ngginakaken internet saha nindakaken kagiyatan jurnalistik, saha netepi syarat Undang-Undang Pers saha Standar Perusahaan Pers ingkang dipuntemtokaken dening Dewan Pers.
  2. b. Konten sing digawe pangguna yaiku kabeh konten sing digawe lan utawa diterbitake dening pangguna media cyber, kalebu artikel, gambar, komentar, swara, video lan macem-macem wujud unggahan sing dipasang ing media cyber, kayata blog, forum, komentar pembaca. utawa pamirsa, lan wangun liyane .
  3. 2. Verifikasi warta lan imbangan
  4. a. Ing asas saben warta kudu diverifikasi.
  5. b. Warta sing bisa ngrusak pihak liya mbutuhake verifikasi ing warta sing padha kanggo nyukupi prinsip akurasi lan keseimbangan.
  6. c. Ketentuan ing titik (a) ing ndhuwur ora kalebu, yen:
   1. 1. Pawarta pancen ngemot kepentingan umum sing mendesak;
   2. 2. Sumber pawarta kapisan yaiku sumber kang cetha, bisa dipercaya lan kompeten;
   3. 3. Subyek pawarta kang kudu dikukuhake ora dingerteni lan utawa ora bisa diwawancara;
   4. 4. Media menehi katrangan marang pamaca yen pawarta isih mbutuhake verifikasi luwih lanjut kang digoleki kanthi cepet. Andharan kasebat ing pungkasaning cariyos ingkang sami, ing kurung lan miring.
  7. d. Sasampunipun ngisi pawarta jumbuh kaliyan titik (c), media kedah nglajengaken upaya verifikasi, saha sasampunipun dipundandosi, asil verifikasi dipunlebetaken wonten ing pawarta nganyari kanthi gayut kaliyan pawarta ingkang dereng dipunverifikasi.
  8. 3. Konten sing digawe pangguna

Media siber kudu nyakup syarat lan katemtuan babagan Konten Gawe Panganggo sing ora bertentangan karo UU No. 40 Tahun 1999 ngenani Pers lan Kode Etik Jurnalistik, sing dilebokake kanthi cetha lan cetha.

  1. a. Media siber mbutuhake saben pangguna ndhaptar dadi anggota lan nindakake proses log-in dhisik supaya bisa nerbitake kabeh bentuk Konten Generasi Pengguna. Ketentuan babagan log-in bakal diatur luwih lanjut.
  2. b. Ing registrasi, media cyber mbutuhake pangguna menehi idin sing ditulis yen konten sing digawe pangguna sing diterbitake:
   1. 1. Ora ngemot isi palsu, fitnah, sadis lan saru;
   2. 2. Ora ngemot konten sing ngemot prasangka lan gething sing ana gandhengane karo suku, agama, ras, lan antarkelompok (SARA), lan nyengkuyung tumindak kekerasan;
   3. 3. Ora ngemot isi diskriminasi adhedhasar beda gender lan basa, lan ora ngremehake wong sing ringkih, miskin, lara, cacat mental, utawa cacat fisik.
  3. c. Media siber nduweni wewenang mutlak kanggo nyunting utawa mbusak Konten Generasi Panganggo sing bertentangan karo item (c).
  4. d. Media siber diwajibake nyedhiyakake mekanisme complaint kanggo Konten Generasi Pengguna sing dianggep nglanggar pranata ing titik (c). Mekanisme kasebut kudu disedhiyakake ing papan sing gampang diakses pangguna.
  5. e. Media siber wajib nyunting, mbusak, lan njupuk tindakan korektif kanggo Konten Generasi Pengguna sing dilaporake lan nglanggar pranata titik (c), sanalika bisa kanthi proporsional ora luwih saka 2 x 24 jam sawise keluhan ditampa. .
  6. f. Media siber sing wis netepi pranata ing TCTerms (a), (b), (c), lan (f) ora tanggung jawab kanggo masalah sing disebabake ngunggah konten sing nerak pranata ing titik (c).
  7. g. Media siber tanggung jawab kanggo Konten Gawe Panganggo sing dilaporake yen ora njupuk tindakan koreksi sawise watesan wektu kaya sing kasebut ing titik (f).
  8. 4. Kasalahan, Koreksi, lan Hak Wangsulan
  9. a. Kasalahan, koreksi, lan hak mangsuli ngrujuk marang Undang-undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, lan Pedoman Hak Balasan sing diatur dening Dewan Pers.
  10. b. Kaluputan, koreksi lan utawa hak mangsuli kudu disambungake karo kabar sing dibenerake, dibenerake utawa diwenehi hak kanggo mangsuli.
  11. c. Ing saben laporan babagan kesalahan, koreksi, lan hak wangsulan, wajib nyatakake wektu loading kesalahan, koreksi, lan / utawa hak wangsulan.
  12. d. Yen warta media cyber tartamtu disebarake dening media cyber liyane, banjur:
   1. 1. Tanggung jawab media siber tumrap para panyedhiya warta diwatesi mung ing warta sing diterbitake ing media siber utawa media siber miturut wewenang teknise;
   2. 2. Koreksi pawarta kang ditindakake dening sawijine media siber uga kudu ditindakake dening media siber liyane kanthi nyebutake pawarta saka media siber kang wis dikoreksi;
   3. 3. Media ingkang nyebaraken pawarta saking media siber lan boten nindakaken koreksi dhateng pawarta miturut ingkang dipuntindakaken dening pamilik media siber lan utawi ingkang damel pawarta, tanggel jawab kanthi lengkap tumrap sedaya akibat hukum saking pawarta ingkang boten dipunleresaken.
  13. e. Sesuai karo UU Pers, media siber sing ora nduweni hak mangsuli bisa dikenai sanksi pidana denda maksimal Rp 500.000.000 (Lima atus yuta rupiah).
  14. 5. Pawarta Pembatalan
  15. a. Warta sing wis diterbitake ora bisa dibatalake kanthi alasan sensor saka njaba editor, kajaba masalah sing ana gandhengane karo SARA, moralitas, masa depan bocah, pengalaman traumatis para korban utawa adhedhasar pertimbangan khusus liyane sing ditemtokake dening Dewan Pers.
  16. b. Media cyber liyane kudu ngetutake pencabutan kutipan warta saka media asli sing wis dicabut.
  17. c. Pembatalan pawarta kudu dibarengi alasan pencabutan lan diumumake marang masyarakat.
  18. 6. Iklan
  19. a. Media siber kudu mbedakake kanthi jelas antarane produk warta lan iklan.
  20. b. Saben warta/artikel/isi sing arupa pariwara lan/utawa isi sing dibayar kudu nyakup informasi “advertorial”, “iklan”, “iklan”, “sponsor”, utawa tembung liya kang nerangake yen pawarta/artikel/isi iku iklan.
  21. 7. Hak Cipta

Media siber kudu ngurmati hak cipta kaya sing diatur ing hukum lan peraturan sing ditrapake.

  1. 8. Kalebu Pedoman

Media siber kudu nyakup Pedoman Cakupan Media Siber ing media kasebut kanthi jelas lan jelas.

  1. 9. regejegan

Evaluasi pungkasan babagan perselisihan babagan implementasine Pedoman Cakupan Media Siber iki dirampungake dening Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman iki ditandatangani Dewan Pers lan komunitas pers ing Jakarta, 3 Februari 2012).

https://dewanpers.or.id/